Domů Domů

Nabídka kontroly a vyhodnocování dat z karet řidičů

a tachografů vozidel pro firmy

1. Kontrola – karta řidičů Zahrnuje: kontrola úplnosti a správnosti provedených záznamů – digitální podpis, vyhodnocení načtených dat, provedení reportu aktivity řidiče, porušení řidiče předpisu 561/2006/ES, 165/2014/EU a 589/2006 Sb., výkaz odpracovaných hodin a report období nepředložených záznamů, informace o blížící se termínu konce platnosti karty řidiče, upozorňování na stažení dat z karty řidiče, informace, popř. konzultace po vyhodnocení dat, řešení vzniklých porušení. 2. Kontrola – digitální tachograf Zahrnuje: kontrola úplnosti a správnosti provedených záznamů – digitální podpis, vyhodnocení načtených dat, provedení reportu podrobných činností (jízda bez vložené karty řidiče, překročená rychlost nad 90 km/h, případná neoprávněná manipulace s tachografem nebo kartou řidiče, report jízdy bez karty řidiče včetně týdenního výkazu, informace o blížící se termínu konce platnosti kalibrace, upozorňování na stažení dat z tachografu, informace, popř. konzultace po vyhodnocení dat. 3. Konzultace s řidiči a dispečery Náplní této služby jsou: konzultace (diskuze) s řidiči a dispečery na jednotlivě vzniklé situace v oblasti sociálních přepisů související s prováděnou praxí a provozem, konzultace, kdy se s jednotlivými řidiči a dispečery osobně probírají jednotlivá porušení. Jednalo by se především o pátek a sobotu, kdy se řidiči vrací na firmu. U všech řidičů a dispečerů dopravy telefonická podpora (konzultace porušení, poradenství v případě nejasností v oblasti sociálního předpisu). Tato činnost má velký význam z důvodu přecházení problémů u jednotlivých situací. 4. Zpracování podkladů pro splnění legislativních podmínek u minimální mzdy v zahraničí (MiLoG, Loi Macron a další) při dodání podkladů z telematiky (přejezdy hranic) nebo ručně vyplněný cestovní příkaz, lze ve spojení se záznamy na kartě řidiče provést výpočet odpracované doby řidiče na území daného státu, Pomoc s vyplněním žádosti o formulář A1 Pomoc se zajištěním kontaktní osoby ve Francii 5. Zajištění profesního školení řidičů ve spolupráci s akreditovaným školicím střediskem provádím profesní školení řidičů, ke školení používám vlastní školící materiál, každoročně aktualizovaný, jak graficky, tak hlavně obsahově ve vztahu k právním předpisům. 8. Školení zabezpečení nákladu na vozidle: dle ČSN EN 12195 / 1-4, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640. Zajistit náklad ukládá řidiči § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 38 vyhl. č. 341/2014 Sb.,

Celková cenová kalkulace je prováděna individuálně,

dle rozsahu poskytovaných služeb

* V případě výjezdu k více zákazníkům v dané lokalitě nebo při jedné cestě stejným směrem se cena rozpočítává ** Záleží na formě dodání podkladů přejezdu hranic, dodání ve vyplněném csv souboru nebo nutnost ručního záznamu do programu. *** Pokud klient neupřednostní společnost „Move-Expert“. V současnosti se služba připravuje. Ceny jsou bez DPH. Toto je nabídka, u které mohu zaručit správnost všech výkazů a podkladů v případě kontroly SOD a OIP, jedná se o postupy, kde budu mít vše pod kontrolou. Dále poskytuji sepsání vyjádření v případě vyvolání správního řízení ze strany řidiče nebo firmy. Jednání na úřadě, v případě zastupování firmy vyvolaného správním řízením ze strany řidiče nebo firmy. Cena je stanovena dle složitosti projednávaného porušení nebo lze cenu stanovit v měsíčním paušálu dle dohody obou smluvních stran. Před samotným vyhodnocováním dat doporučuji provést proškolení řidičů a dispečerů, z důvodu odlišnosti výkladů jednotlivých nařízení ze strany různých školitelů (chybný výklad vede k zbytečným problémům nebo nevyužití pracovní doby) a nastavit pravidla pro stahování a zasílání dat. Je vhodné zvážit možnost absolvování profesního školení řidičů u subjektu, který provádí kontrolu dat, a to z důvodu výše uvedených. Jsem přesvědčen, že tato nabídka je pro firmu velmi výhodná, už jenom z důvodu dohledu na včasné stahování, vyhodnocení a následného řešení vzniklých porušení. V případě státních kontrol bude firma již připravena ke kontrole s minimálním rizikem sankcí nebo případné sankce budou minimální. Vyhodnocování provádím v programu TachoScan (výrobce INELO). Tento program používá mnoho kontrolních orgánů v jednotlivých státech EU, mimo jiné i kontrolní orgán BAG, ITD, DVA a DVSA (VOSA) a francouzské kontrolní orgány.
Druh 	Počet 	Cena za jednotku Karta řidiče – měsíc 	1 řidič 	300,00 Kč/měsíčně (dodání e-mailem) Karta řidiče – měsíc (stažení poskytovatelem služby) 	1 řidič 	350,00 Kč/měsíčně (včetně tachografů) Zpracování podkladů pro českou mzdu z karty řidiče 	1 řidič 	500,00 Kč/měsíčně (dodání e-mailem) Zpracování podkladů pro zahraniční mzdu ze záznamů „Kontrolbuchu“ 	1 řidič 	600,00 Kč/měsíčně (dodání e-mailem) Zpracování podkladů pro minimální zahraniční mzdu současně s vyhodnocením karet řidičů u jedné země 1 řidič 	350,00 Kč - 500,00 Kč/měsíčně** Zpracování další země 	1 řidič 	30,00 Kč/měsíčně Vyplnění a odeslání hlášení na řidiče pro každou zemi *** 	1 řidič/1 země 	200,00 Kč/ každé hlášení (po 6 měsících) Digi. tachograf 	1 tachograf 	Zdarma Digi. tachograf – stažení v okruhu 500 km 	1 tachograf 	150,00 Kč +cestovné Konzultace v dopravě (režim řidičů a pracovní doba) 	1 hodina 	600,00 Kč/hodinu Cestovné 	1 kilometr 	12,00 Kč* Profesní školení řidičů - 7 hodin 	1 řidič 	1 500,00 Kč Firemní školení řidičů (ovládání tachografů, zajištění nákladu a další), max. 5 hodin a min. 5 účastníků 1 řidič 	900,00 Kč + cestovné Zastupování u správních řízení a kontrol ze strany státních orgánů 	1 hodina 	800,00 Kč + cestovné Sepsání vyjádření k zahájeným správním řízením 	1 řízení 	2 500,00 – 5 500,00 Kč (dle závažnosti)