Domů Domů
Co program umí:
TachoScan®Control je speciální verze softwaru určená všem kontrolním orgánům, které jsou pověřené prováděním kontrol pracovních režimů řidičů. Umožňuje rychlou a přesnou analýzu dat z karty řidiče, záznamových listů a paměti tachografu v souladu s platnými právními předpisy. Kromě toho, jednoduché a intuitivní rozhraní umožňuje provedení efektivní a přesné kontroly včetně generování protokolů, a to jak na silnici, tak i v podniku. TachoScan®Control je vícejazyčný software umožňující inspektorům pracovat ve více jazycích.
UPOZORNĚNÍ NA MANIPULACE Na základě našich zkušeností a spolupráce s inspekcemi pracujícími s naším softwarem jsme vytvořili inovativní modul sloužící k automatickému vyhledávání možných manipulací. Základními úlohami modulu jsou: automatická analýza dat načtených z tachografů a karet řidičů a odhalování všech podezřelých situací. Manipulace s tachografy jsou dnes stále oblíbenější a sofistikovanější, a proto potřebují inspektoři spolehlivý nástroj pro odhalování manipulací v co nejkratší možné době. Mnoho pokročilých funkcí umožňujících rychlou identifikaci případných manipulací bylo zavedeno do softwaru TachoScan Control, aby pomáhaly inspektorům s jejich prací a zkrátily dobu kontroly. Aktuální verze TachoScan Control automaticky generuje více než 20 typů upozornění na manipulace.
ZDE
Ukázky obrazovek programu
Vzdálené stahování dat z tachografu
Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora. Systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.
POLICIE
Kontrolní vozidla