Co poskytuje TachoScan? Datum a termíny stažení zobrazuje datum posledních načtených dat z karet řidičů nebo digitálních tachografů a doporučené termíny dalších stažení vygenerovaných na základě nastavení programu. Historie čtení  zobrazuje seznam souborů / načtení, které byly staženy do programu. Data, které mají nesprávný certifikát, nebo data, u nichž je počet dní od předchozího načtení větší než 28 dnů (pro kartu řidiče) nebo 90 dnů (pro tachograf), jsou označeny červeně. Seznam potvrzení o činnosti řidiče   je seznam vystavení potvrzení o činnostech, která byla vydána řidiči v jakémkoli časovém období. Porušení řidiče   představuje porušení nařízení 561/2006 (normy pro doby řízení a odpočinku) a směrnice 2002/15 / ES. V této zprávě software také uvádí porušení nezaznamenávání činností na kartu řidiče (žádná období dat na kartě řidiče) a porušení nezadání počátečního nebo koncového kódu země. Kromě těchto porušení poskytuje software také situace, kdy byla karta vložena do tachografu na dobu nepřerušeného odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Analýza rizika ztráty dobré pověsti   představuje průměrný počet velmi závažných porušení předpisů, který se počítá na základě nařízení Komise (EU) 2016/403, přílohy II, spolu se seznamem řidičů a seznamem spáchaných porušení předpisů. Týdenní kontrola pracovní doby řidiče   je rozdělena do několika částí. První část zobrazuje seznam porušení předpisů řidiče spolu s úrovní přestupku. Úroveň porušení předpisů (MP, ZP, VZP a NP) se zobrazuje v souladu s nařízením EU 2016/403. V další části je zpráva rozdělena na části ekvivalentní následujícím týdnům. V každé části je zobrazena týdenní a dvoutýdenní doba řízení (pro aktuální a předchozí týden) s komentáři k možným případům překročení standardů a doby řízení dostupné v příštím týdnu. Níže jsou zobrazeny informace o dobách týdenního odpočinku: doba čerpání odpočinku a jeho trvání, možné snížení a kompenzace, poté počet dní mezi předchozí a aktuální dobou týdenního odpočinku. V daném týdnu, pro každý den, kontrola denní doby řízení, je uvedena maximální doba odpočinku a denní doba odpočinku vybraná řidičem. Kromě toho se zadávají komentáře k těmto časům s uvedením souladu s nařízením (EHS) č. 561/2006. Rozdělení na den se provádí podle ustanovení zákonů.
Domů Domů
Kontakt