systém: Windows® 8, Windows® 10, Windows Server® 2008 R1 SP-2, Windows Server® 2008 R2 SP-1, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2; + pro každý systém všechny dostupné aktualizace Windows Update; •Internet Explorer verze 8 nebo vyšší; •procesor 1,5 GHz; •minimálně 512 MB dostupné operační paměti RAM; •v závislosti na počtu instalovaných modulů asi 2 GB volného diskového prostoru; •rozlišení obrazovky 1280 x 768; •databáze připojená k Microsoft® SQL Server™ 2012, 2014, 2017, 2019 na počítači pracujícím jako server, během prvního spuštění bude ve výchozím nastavení instalován: •Microsoft® SQL Server™ 2014 Express pro operační systém Windows Server® 2008 R1 a Windows Server® 2008 R2; •Microsoft® SQL Server™ 2017 Express pro operační systém Windows® 8.1, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2; •Microsoft® SQL Server™ 2019 Express pro operační systém Windows® 10; V případě jiné verze operačního systému Windows je potřeba řešit situaci individuálně.
Požadavky na instalaci programu TachoScan a na aktualizace
Domů Domů